Gromadzenie danych na stronie a RODO

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które obowiązują w Unii Europejskiej. Jeśli zamierzasz zbierać dane osobowe na swojej stronie internetowej, musisz przestrzegać przepisów RODO, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo osób, których dane zbierasz.

Aby zgodnie z RODO zbierać dane osobowe na swojej stronie internetowej, musisz spełnić następujące wymagania:

  1. Powiadom osoby, których dane zbierasz o celu, w jakim będą one wykorzystywane, a także o ich prawach związanych z ochroną danych osobowych. Możesz to zrobić poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej polityki prywatności lub oświadczenia o ochronie danych osobowych.
  2. Umożliw osobom, których dane zbierasz, dostęp do ich danych i możliwość ich edycji lub usunięcia.
  3. Zabezpiecz dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Możesz to zrobić poprzez stosowanie szyfrowania lub innych odpowiednich środków bezpieczeństwa.
  4. Nie przetwarzaj danych osobowych w sposób niezgodny z prawem lub bez podstawy prawnej. Pamiętaj, że masz obowiązek uzyskać zgodę osoby, której dane zbierasz, jeśli planujesz wykorzystywać je w inny sposób niż do celów, o których poinformowałeś ją wcześniej.

Jeśli nie przestrzegasz przepisów RODO, możesz być narażony na kary finansowe lub inne sankcje prawne. Dlatego ważne jest, abyś dokładnie zapoznał się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


Opublikowano

w

przez